ISO 9001 : 2008
      HACCP

Cách pha cà phê ngonMu?n co m?t ly ca phe ngon, ph?i co qua nhi?u cong do?n – T? ngu?i tr?ng, d?n ngu?i ch? bi?n va khau cu?i cung la pha ch?. M?i cong do?n d?u r?t quan tr?ng d? co du?c m?t ly ca phe ngon Noi don gi?n, gi? d? b?n da t?ng u?ng ca phe Thu Ha t?i Pleiku –R?t ngon.

Nhung b?n mua s?n ph?m v? nha va pha ch?. ?a, sao khong gi?ng va co th? la d? – B?n nghi ng?? L?m?

V?y lam sao co th? co m?t ly ca phe Thu Ha ngon ngay t?i nha b?n ma khong c?n d?n Pleiku?

Tru?c h?t b?n l?y m?i phin ca phe c?n d? 17 – 25g ca phe b?t Thu Ha. Tu? theo kh?u v? ma b?n cho nhi?u hay it ca phe


B? ca phe vao phin, dung ru?t ?n ch?t b?t ca phe.D? m?t chut nu?c soi ngang m?t ca phe cho lu?ng b?t ca phe ng?m nu?c. Sau do dung ru?t ?n ch?t b?t ca phe them m?t l?n n?a.


Dung nu?c dang soi, (khong dung nu?c ? nhi?t d? thu?ng), d? theo s? thich c?a b?n (d?m hay l?t tu? vao lu?ng nu?c b?n d?).


D?y n?p ca phe cho nu?c ng?m vao ca phe. Sau kho?ng m?t phut, s? xu?t hi?n nh?ng gi?t ca phe t? phin nh? xu?ng ly

Ca phe b?t con l?i, b?n cho vao l? thu? tinh d?y kin d? gi? huong thom
Tui 100g ca phe Thu Ha b?n co th? pha du?c t? 5-6ly.


 
 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Cần sự hợp tác bến vững Quý Anh Chị tại Thành phố và Các Tỉnh  :

  • Hà Nội,
  • Saigon
  • Các tỉnh miền Bắc
  • Các tỉnh miền Trung & Tây nguyên
  • Các tỉnh miền Tây Nam bộ
  • Quý Đối tác xuất, nhập khẩu  : Cà phê hạt rang, Cà phê bột , Cà phê Hoà tan .

Chính sách ưu đãi, chiết khấu thoả thuận.

>> Xem chi tiêt